EHSS' styrelse 2016

Klicka på namnen för en presentation!

Ordförande

Jane Ahlin

Vice ordförande

Anna-Lisa Osvalder

Kassör

Susanne Glimne

Ledamöter

Hillevi Hemphälä

Göran M Hägg

Olle Janzon

Per Johan Pettersson

Mathias Stavervik

Cecilia Österman

Suppleanter

Kerstin Norman

Ida-Märtha Rhén

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile