Aktuellt


NES 2017 går av stapeln 20-23 augusti, 2017 i Lund, Sverige.

Vi har redan fått in många intressanta abstract. Det finns plats för ytterligare abstract inom alla tema-områden kopplat till Ergonomi, Human Factors, Design, produktutveckling, Människa-teknik-organisation, produktutveckling, hållbar utveckling och allt kring arbetsmiljö sett ur ett brett perspektiv. Vi vill också ha bidrag från praktiker, t ex fallstudier på företagshälsovård, användning av ergonomiska produkter etc. Deadline för abstract är nu framflyttat till 14 mars eftersom många hört av sig och behövde lite mer tid för att skriva ihop abstract. Skickar man in ett abstract får man presentera muntligt på konferensen under 15 minuter följt av frågor på ett par minuter. Vill man kan man skriva ett konferenspapper också på 4-8 sidor, men det behöver man inte. Man kan också presentera studien i form av en poster.

Se all info om konferensen på: www.NES2017.se 

----------------------------------------------------------------------------
Så missar du inte EHSS-Nytt
Det händer att nyhetsbrevet fastnar i spamfilter eller inte når fram av
andra skäl. Följ dessa tips för att nyhetsbrevet ska nå dig:
1. Spara mejladressen som brevet skickas från (ehssnytt@ergonomisallskapet.se) bland dina kontakter, så kommer brevet lättare förbi spamfilter.
2. Se till att den mejladress EHSS har registrerad i medlemsregistret är
aktuell. För att ändra dina kontaktuppgifter, mejla föreningsstyrelsen.
3. Se till att din inbox inte är full.
Om du saknar något av de senaste nyhetsbreven, mejla så skickar vi det till dig, eller gå in på medlemssidorna här på EHSS hemsida, där alla EHSS-Nytt ligger upplagda. Kräver inloggning med medlemslösen, vilket du hittar högst upp i tidigare nyhetsbrev.

----------------------------------------------------------------------------
Kallelse till EHSS' årsmöte 3:e april på Chalmers, Göteborg
Kallelse till å
rsmötet 2017 finner du här.
Seminarieprogrammet för resten av dagen finner du här.
Verksamhetsberättesen för 2016 finner du här.
Revisionsberättelse för 2016 hittar du här.
Lyssna på EHSS' POD-intervju med ordförande Jane Ahlin inför årmötet 2017 här! Och vad två deltagare tyckte samt vad dagens värdinna Anna-Lisa Osvalder hade att säga om dagen och den kommade NES-konferensen i Lund här.

----------------------------------------------------------------------------
EHSS-medlem - har du nyligen bytt e-postadress?
En fungerande e-postadress är grundläggande för att ditt medlemskap i EHSS skall fungera! Anmäl detta eller andra ändringar (jobb, hemort etc.) på denna adress
!

----------------------------------------------------------------------------
Behöver du konsultera en röstergonom?
Mera info finner du under Dokument o. info.

----------------------------------------------------------------------------
Nu finns möjlighet att söka EHSS' stipendium för att täcka kostnader för en konferens eller ett seminarium i de Nordiska länderna. Läs om reglerna för att få EHSS' stipendium här.

----------------------------------------------------------------------------
Två synergonomiska checklistor och en mall för optikerremiss finns nu för nedladdning under Dokument o. info.


Uppdaterad 2017-04-03 av webmaster.

 

Produktinformation

Här visas produkter som genomgått en ergonomisk granskning av EHSS och accepterats som en ergo-nomisk produkt.
Mera information om produkterna på respektive hemsida (klicka på logon!) samt under Produktinfo.
=================


=================

=================


=================

=================

=================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile